sobota, 21 września 2013

Jest zgoda na badania kliniczne terapii genowej!

Przed momentem gruchnęła wiadomość, że FDA wydało zgodę na rozpoczęcie prób klinicznych terapii genowej dr. Briana Kaspara!!!